Jan van Oostveen

Specialistic Archaeological Research

http://kleipijp.home.xs4all.nl/

® Home

® Author's publications

® Projects / references

® Clay tobacco pipes

® Cloth and bag seals

® Other Metals

® Glass

® Ceramics

® Description systematics

® Other

® Contact

 


266. Oostveen, J. van, 2017. Textielloden uit Rotterdam; inzicht in textielnijverheid en handelsrelaties. In: Archeologie in Nederland, Jaargang 1, nummer 3, p.20-26.
265. Oostveen, J. van, 2017. Tabakspijpen van het Utrechtse buiten Leeuwenstein. Code LR88. Versie 1.0

264. Oostveen, J. van, 2017. Oosterleek, Oosterleek 39. Tabakspijpen. Archeologie West-Friesland project 443. Versie 1.0.
263. Oostveen, J. van, 2017. Schellinkhout, Dorpsweg 69. Tabakspijpen. Archeologie West-Friesland project 411. Versie 1.0.

262. Oostveen, J. van, 2017. Berkhout, Westeinde 322. Tabakspijpen. Archeologie West-Friesland project 410. Versie 1.0.
261. Oostveen, J. van, 2017. Tielse hondenpenningen. Een historisch Ė archeologisch onderzoek. Versie 1.0

260. Oostveen, J. van, 2017. Textielloden uit de bodem van Rotterdam. BOORnotitie 30. Rotterdam.
259. Oostveen, J. van, 2017. Tabakspijpen uit de kelder van Grote Oost 47 te Hoorn. versie 1.0

258. Oostveen, J. van, 2017. Enkhuizen Torenstraat-Baansteeg; tabakspijpen uit een beerput. versie 1.0.
257. Oostveen, J. van, 2017. Tabakshandelaren en tabakspijpenmakers in Bergen op Zoom in de 17de eeuw. Tiel.

256. Oostveen, J. van, 2017. Tabakspijpen van de opgraving Hofplein (2010) te Grave. versie 1.1.
255. Oostveen, J. van, 2017. Tabakspijpen van de kasteelopgraving (Waddenstein) in Asperen. versie 1.0.

254. Oostveen, J. van, 2017. Rotterdam, Beursplein, tabakspijpen. versie 1.0.
253. Oostveen, J. van, 2016.
Nieuwkoop: loden; metaaldetector vondsten. Versie 1.0, Tiel.

252. Oostveen, J. van, 2016. Tabak en tabakspijpennijverheid in de steden Amersfoort en Utrecht. In Jaarboek PKN Stichting voor onderzoek historische tabakspijpen, p.39 Ė 47.
251. Oostveen, J. van, 2016.
Een Utrechts vogeldrinkbakje. Versie 1.1, Tiel.

250. Oostveen, J. van, 2016.
Enkhuizen, Havenweg 26: tabakspijpen. Archeologie West-Friesland project 412. Versie 1.0, Tiel.


249. Oostveen, J. van, 2016.
Enkhuizen, Hoogstraat 7: tabakspijpen. Archeologie West-Friesland, project 402. Versie 1.0, Tiel.


248. Oostveen, J. van, 2016.
Lutjeschardam, tabakspijpen. Archeologie West-Friesland project 395. Versie 1.0, Tiel.


247. Oostveen, J. van, 2016.
Enkhuizen,Burgwal30: tabakspijpen.Archeologie West-Friesland, project 399. Versie 1.0, Tiel.


246. Oostveen, J. van, 2016.
Tabakspijpen van de Utrechtse Zeedijk, code ZEE1, versie 1.0, Tiel.

245. Oostveen, J. van, 2016.
Tinnegieters uit de stad Utrecht. Enkele archivalische gegevens. Versie 1.0, Tiel.

244. Oostveen, J. van, 2016.
Een tinnen gelegenheidslepel uit het Eems/Dollard gebied. Versie 1.0, Tiel.

243. Oostveen, J. van, 2016.
Tabakspijpen van herberg 'De Eendragt' in Wognum. Archeologie West-Friesland project 419. Versie 1.0, Tiel.

242. Oostveen, J. van, 2016.
Amersfoortse tinnegieters, Enkele archivalische gegevens. Versie 1.0, Tiel.

241. Oostveen, J. van, 2016.
Tabakspijpen afkomstig van de Stadhuisopgraving in Deventer. Een vijftiental beerputten nader beschouwd. Versie 1.0, Tiel.
240. Oostveen, J. van, 2016.Tabakspijpen van een 17de eeuwse scheepswerf; De opgraving aan de Hogendijk in Zaandam. Versie 1.0, Tiel.
239. Oostveen, J. van, 2016.Zaandam, Theaterput; kleipijpen. Versie 1.0, Tiel.

238. Oostveen, J. van, 2016.Haarlem Dreef (HADR9); kleipijpen. Versie 1.1, Tiel.
237. Oostveen, J. van, 2016.(Textiel)loden. Loden gedateerd rondom 1600-1625. Versie 1.0, Tiel.

236. Oostveen, J. van, 2016.(Textiel)loden. Loden gedateerd rondom 1650-1665. Versie 1.1, Tiel.
235. Oostveen, J. van, 2015.Een wandelaar uit 1877. In: De archeologische kroniek van Noord-Holland 2014, p. 117.

234. Oostveen, J. van, 2015.Scharwoude: kleipijpen, Archeologie West-Friesland project 413. Versie 1.0, Tiel.
233. Oostveen, J. van, 2015.Tabakspijpen, alledaags rookgerei. In: N.L. Jaspers, Y. Eijskoot en K. Esser: Ruwe bolsters, bierdrinkers en haringeters; Huishoudelijk afval van de eigenaren, bewoners en ambachtslieden van de
scheepswerf aan de Havenstraat te Vlaardingen (locatie Galeiwerf). Terra cotta incognita special nr. 2, p. 46-51 en p. 160-177.

232. Oostveen, J. van, 2015. Bagijnhof, Medemblik: Tabakspijp, Archeologie West-Friesland project 389. Versie 1.1 (onder bewerking), Tiel.
231. Oostveen, J. van, 2015.Koepoortsweg Hoorn, Archeologie West-Friesland project 387. Versie 1.0, Tiel.

230. Oostveen, J. van, 2015.Afval van een Schoonhovense pijpenbakker;  In: PKN jaarboek 2015, p. 51-57.

229. Oostveen, J. van, 2015.Bergschenhoek centrumplan BHCP; kleipijpen. Versie 1.0, Tiel.

Published in:M.S. Jordanov, 2015,Plangebied centrumplan Bergschenhoek; gemeente Lansingerland. Archeologisch onderzoek, een proefsleuvenonderzoek  een begeleiding van de sloop en een opgraving. RAAP rapport 3078, bijlage 11.

228. Oostveen, J. van, 2015.Susteren: kleipijpen. ROB opgraving 1993. Versie 1.0, Tiel.
227. Oostveen, J. van, 2015.De schuilkerk van Obdam: kleipijpen; Archeologie West-Friesland project 406. Versie 1.0, Tiel.

226. Oostveen, J. van, 2015.Enkhuizen: kleipijpen; Archeologie West-Friesland project 381. Versie 1.0, Tiel.
225. Oostveen, J. van, 2015.(Textiel)loden uit de collectie BOOR Versie 0.1, Tiel.
224. Oostveen, J. van, 2015.Tabak, tabakspijpenmakers en hun producten in Rotterdam (1600-1675). BOOR notitie 19, Rotterdam. 
223. Pieters, M en J. van Oostveen, 2015. De pijp van Panesi. In: De Grote Rede, nieuws over onze kust en zee. Vlaams Instituut voor de Zee, nummer 40, p. 34.

222. Oostveen, J. van, 2015. Loevestein, tabakspijpen uit de collectie HH. Versie 1.1, Tiel.

221. Oostveen, J.van, 2015. De tabakspijpen van het kasteel Middelburg-in-Vlaanderen. Versie 1.1, Tiel.
220. Oostveen, J. van, 2015. Milsbeek: Tabakspijpen van het leger van de Graaf van Hoorne. Versie 1.0, Tiel. 219. Oostveen, J. van, 2015. Tabakspijpen van de Arkelse Onderweg 46 te Gorinchem. Versie 1.1, Tiel.


218. Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen gevonden bij de dijkteruglegging in de gemeente Nijmegen. Versie 1.1, Tiel.

Published in: C.W. Koot en E.N.A. Heirbout, 2016: Archeologische monumentenzorg in het plangebied van de dijkteruglegging bij Lent; toelichting op de AMZ en vier proefsleufonderzoeken in het buitendijkse deel. Archeologische berichten Nijmegen, Rapport 58. Paragraaf 6.2.2. en paragraaf 6.4
217. Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen van het strand in Oostende (BelgiŽ). Versie 1.1, Tiel.
216. Oostveen, J. van, 2014. Textielloodje herinnert aan Weesper lakenindustrie; Waardijns bewaakten de kwaliteit van het laken. In: Historisch Weesp, nummer 2, p. 16-17. 215. Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen van de Grontmij opgraving (2011) Roerkade in Roermond. Versie 1.1, Tiel.
214. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdamse lood- en tinnegieters uit de 17de eeuw. Enkele archivalische gegevens. Versie 1.0, Tiel. 213.Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen uit de collectie Rura (Roermond). Versie 1.1, Tiel.
212. Oostveen, J. van, 2014. Enkhuizen tabakspijpen; Archeologie West-Friesland project 377. Versie 1.1, Tiel. 211. Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen van de opgraving Bachtensteene in Middelburg. Archeomedia project 51078. Versie 1.1, Tiel.
210. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Markthal (13-88); (textiel)loden. Versie 1.0, Tiel. 209. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Stadskantoor (05-54); textielloden. Versie 1.0, Tiel.

Published in: Ploegaert, P.H.J.I. e.a., 2015, Rotterdam Timmerhuis; Archeologisch onderzoek tussen Rodezand en Haagseveer, Een dijk uit de 13de eeuw en de stedelijke ontwikkeling vanaf de 14de eeuw. BOOR rapport 541.
208. Dubisch, A. en J. van Oostveen, 2014. A Hull Pipe from Germany. In: Society for Clay Pipe Research, number 85, p. 56. 207. Oostveen, J. van, 2014. Productie van (roodbakkende) potten in 17de eeuws Rotterdam. Enkele archivalische gegevens. Versie 1.0, Tiel.
206Oostveen, J. van, 2014. Een geheel versierd product van Jan Moselijn uit Leeuwarden. Web publicatie, http://www.muntenbodemvondsten.nl /index.php?topic=112217.0

Tevens gepubliceerd als: Oostveen, J. van, 2014. Een geheel versierd product van Jan Moselijn uit Leeuwearden. In: Pijpelogische Kring Nederland, 37ste jaargang, nummer 143, p. 5-6.205. Oostveen, J. van, 2014. Tabakspijpen uit een beerput in Vollenhove; project RAAP; CIS code 60612. Versie 1.0, Tiel.

Published in: Schabbink, M.L., 2016. Heren en boeren voor de poorten van Vollenhove; Archeologisch onderzoek Vollehove-Voorstad, gemeente Steenwijkerland. RAAP rapport 3088
204. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (13-26); textielloden. Versie 1.0, Tiel. 203. Oostveen, J. van, 2014. Glasproductie in 17de eeuws Rotterdam. Enkele archivalische gegevens. Versie 1.0, Tiel.


202.Oostveen, J. van, 2014. Enkhuizen, Paktuinen, tabakspijpen (Archeologie West-Friesland project 372). Versie 1.2, Tiel.

Published in: C.P. Schrickx en D.M. Duijn, 2016: Noveau Riche aan de Nieuwe Haven; archeologisch onderzoek naar woon- en pakhuizen en het kantoon van de WIC tussen de Paktuinen en de Nieuwe Haven in Enkhuizen. West-Friese Archeologische Rapporten nummer 87.
201.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (13-28); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
200. Oostveen, J. van, 2014. Enkele tabakspijpen uit de collectie-Voorbach. In: Archeologica Naerdincklant, 2014-1, p. 6-11. 199. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (13-27); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
198.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, De Witte Keizer (12-66); textielloden. Versie 1.0, Tiel.  197.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (05-27); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
196.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (05-33), textielloden. Versie 1.0, Tiel. 195.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Binnenrotte 2000; City Building (06-31); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
194.Oostveen, J. van, 2014. Schiedam, Huis te Riviere-voorburcht (12-02); textielloden. Versie 1.0, Tiel. 193. Oostveen,J. van, 2014. Schiedam, ABC terrein (12-46); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
192. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Spoortunnel (13-35); textielloden. Versie 1.0, Tiel. 191.Oostveen, J. van, 2014. Spoortunnel, stort Spoorweghaven (13-37); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
190. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Wijnhaven (13-58); textielloden. Versie 1.0, Tiel.  189.Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Laurenshof (13-81); textielloden. Versie 1.0, Tiel.
188. Oostveen, J. van, 2014. Enkhuizen, Westeinde Tabakspijpen aanvulling (Archeologie West-Friesland project 369). Versie 1.0, Tiel. 

Published as annex 7 in: S. Gerritsen en D.M. Duijn, 2014. Bronstijd greppels en een middeleeuwse terp. Inventariserend en aanvullend archeologisch onderzoek aan Westeinde 107, gemeente Enkhuizen. WAR 66. 

187. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam Spoortunnel (05-28) textielloden. Versie 1.1, Tiel.
186. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam Ichtus (12-70) textielloden. Versie 1.0, Tiel. 185. Oostveen, J. van, 2014. Rotterdam, Delfshaven VOC werf (12-57); Textielloden. Versie 1.1, Tiel.
184. Oostveen, J. van, 2014. Schiedam Land van Belofte (12-53); Textielloden. Versie 1.1, Tiel. 183.Oostveen, J. van, 2014. Beerput Koninginnestraat Tiel; Afval van het Agnietenklooster en rectoren van de Latijnse school in Tiel. Versie 1.1, Tiel.
182.   Oostveen, J. van, 2013. Koggenland, Bobeldijk: Tabakspijpen (Archeologie West-Friesland). Versie 1.0, Tiel. 181.Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam, Stadswerf (BOOR project 12-57). Versie 1.0, Tiel.
180. Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam Ichtus (BOOR project 12-70). Tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel. 179. Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam Wijnhaven (BOOR project 13-58). Tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel.
178. Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam Delfshaven VOC/AKZO (BOOR project 12-57). Tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel. 177. Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam Compagniekwartier (BOOR project 462); tabakspijpen. Versie 1.0. Tiel.
176. Oostveen, J. van, 2013. Enkhuizen, Westeinde, tabakspijpen (Archeologie West-Friesland project 369). Versie 1.0. Tiel.  

Published as annex 7 in: S. Gerritsen en D.M. Duijn, 2014. Bronstijd greppels en een middeleeuwse terp. Inventariserend en aanvullend archeologisch onderzoek aan Westeinde 107, gemeente Enkhuizen. WAR 66. 

175. Oostveen, J. van, 2013. Rotterdam Stadskantoor (BOOR project 541) tabakspijpen. Versie 1.0. Tiel.

Gepubliceerd in: Ploegaert, P.H.J.I. e.a., 2015, Rotterdam Timmerhuis; Archeologisch onderzoek tussen Rodezand en Haagseveer, Een dijk uit de 13de eeuw en de stedelijke ontwikkeling vanaf de 14de eeuw. BOOR rapport 541.  
  174. Oostveen, J. van, 2013. Aalter, Woestijne (BelgiŽ); tabakspijpen. Versie 1.0. Tiel.   173. Oostveen, J. van, 2013. Den Bosch: Museumkwartier; tabakspijpen uit gesloten vondstcomplexen (SHMU). Versie 1.0, Tiel.
  172. Oostveen, J. van, 2013. Bovenkarspel: slootvulling (2008); tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel. 171. Oostveen, J. van, 2013. Textielloden. In: Westerheem: 62ste jaargang, nummer 1, p. 8-20.

171a. Oostveen, J. van, 2013. Textiel- en zegelloden. Versie 1.0, Tiel.

170. Oostveen, J. van, 2013. Amstelveen: Huis Kostverloren; tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel. 169. Oostveen, J. van, 2013. Gewichten en verzwaringen van lood; De collectie DiEP: 0002. Versie 1.0, Tiel.
168. Oostveen, J. van, 2013. Amsterdam: Noord-Zuidlijn; Tabacologica. versie 1.0, Tiel. 167. Oostveen, J. van, 2012. Enkhuizen, Vijzeltuin, askuilen v157, v158 en v161. Versie 1.0, Tiel.
166. Oostveen, J. van, 2012. Zwaag, Bangert 61; tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel.

 

Gepubliceerd in:Duijn, D.M., 2013. Een 17de-eeuwse stolpboerderij uit de grond; Archeologisch onderzoek langs de Bangert in Zwaag. West-Friese Archeologische Rapporten 57.

165. Oostveen, J. van, 2012. Medemblik, Gedempt Achterom 45; tabakspijpen. Versie 1.0, Tiel.

Resultaten gepubliceerd in (p.110-111):

Schrickx, C., 2013. Een erf tussen wik en Koningshof. Archeologisch onderzoek op het perceel Gedempt Achterom 45 in Medemblik. West-Friese Archeologische Rapporten 53.

164. Oostveen, J. van. 2012.Galeiwerf, Havenstraat Vlaardingen. Tabakspijpen. Tiel, versie 1.0. 163. Oostveen, J. van. 2012.Kerkstraat, Rijswijk (Gelderland). Tabakspijpen. Tiel, versie 1.0.
162. Oostveen, J. van. 2012.De Koningspijp van Venlo. In: Pijpelogische Kring Nederland, 35ste jaargang, nummer 138, p. 2555-2557. 161. Oostveen, J. van. 2012.Bovenkarspel, Het Roode Hert (tabaksijpen). Tiel, versie 1.0.
160. Oostveen, J. van. 2012.Tiel, Westluidensestraat 18 (1980); enkele import scherven. Tiel, versie 1.0. 159. Oostveen, J. van. 2012.Deventer, Houtmarkt (project 261, 373 en 396); tabakspijpen. Tiel, versie 1.0.
158. Oostveen, J. van. 2012.Deventer, Burseplein (project 312); tabakspijpen. Tiel, versie 1.0. 157. Oostveen, J. van. 2012.Bovenkarspel, collectie Boon (tabakspijpen). Tiel, versie 1.0.
156. Oostveen, J. van. 2012. 'Crumm Horn' Pipes. In: Society for Clay Pipe Research, nr. 81, p. 45-47. 155. Oostveen, J. van. 2012.Tabakspijpen afkomstig van de rioolwerkzaamheden in Enkhuizen (2010). Tiel, versie 1.0.

Gepubliceerd als bijlage 10 in: Duijn, D.M., 2012. Huis en haven onder de straat; archeologisch onderzoek tijdens rioolwerkzaamheden van de Noorder Havendijk tot de Compagniesbrug in Enkhuizen. West-Friese Archeologische Rapporten 46.

154. Oostveen, J. van. 2012.Den Bosch, Buitenhaven 11-13; tabakspijpen van de opgraving "Laffertee". Tiel, versie 1.0. 153. Oostveen, J. van. 2012.Tabakspijpen. In: C.P. Schrickx: Vijf eeuwen Vijzeltuin; Inventariserend archeologisch onderzoek binnen het plangebied De Vijzeltuin in Enkhuizen. West-Friese Archeologische Rapporten 25.
152. Oostveen, J. van. 2012.Tabakspijpen  van de West-Friese Zuiderdijk (Drechterland). Tiel, versie 1.0.

Resultaten gepubliceerd in: S. Gerritsen e.a., 2013. Zuiderdijk, gemeentes Hoorn en Drechterland. Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk.
De archeologische begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en Hoorn.West-Friese Archeologische Rapporten 44. 

151. Oostveen, J. van. 2012.Tabakspijpen van de opgraving Hoog Lede. In: Terra Nigra, nummer 180, p. 22-30.
150. Oostveen, J. van. 2012.Tabakspijpen uit Zaandam. De collectie Jaap Aafjes. Tiel, versie 1.0 Definitief. 149. Oostveen, J. van. 2012.Tussen de palen van de bibliotheek; Ottoons vondstmateriaal van de Koninginnestraat, Tiel. Versie 1.1. Definitief.
148. Oostveen, J. van. 2012. Collectie Wim Veerman; Tabakspijpen en pijpaarden voorwerpen. Tiel, versie 1.0 147. Oostveen, J. van. 2012. Delftse tabakspijpen uit de 18de en vroeg 19de eeuw. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 136, p. 2500-2505.
146. Oostveen, J. van. 2012. Gorinchem, Keizerstraat 44a, tabakspijpen. Tiel. Versie 1.0. 145. Oostveen, J. van. 2012. Gorinchem, Balensteeg 18-24, tabakspijpen. Tiel. Versie 1.0.
144. Oostveen, J. van. 2012. Den Bosch. Tabakspijpen van de opgraving Tolbrugstraat (DBTB), 1981. Tiel. Versie 0.1. 143. Oostveen, J. van. 2012. Tabakspijpen van de West-Friese Zuiderdijk. Tiel, versie 1.0.

Resultaten gepubliceerd in: S. Gerritsen e.a., 2013. Zuiderdijk, gemeentes Hoorn en Drechterland. Acht eeuwen wonen, werken, bouwen en sterven aan de Westfriese Omringdijk.
De archeologische begeleiding van het hoogwaterbeschermingsprogramma, het onderdeel Zuiderdijk in de gemeentes Drechterland en Hoorn.West-Friese Archeologische Rapporten 44. 

142. Oostveen, J. van. 2012. Vlaardingen, Hoog Lede; tabakspijpen uit de sloot van herberg de "Hooge woning". Tiel, versie 1.0. 141. Oostveen, J. van. 2012. Den Bosch. Tabakspijpen uit de beerput van de Tolbrugkazerne (DBLO-XII-F171). Tiel. Versie 0.1.
140. Oostveen, J. van. 2012. Tabakspijpen en bedrijfsaardewerk van een pijpenbakker opgegraven bij de IVO-P Hooijkaasterrein Schoonhoven. Tiel.Versie 1.0. 139. Oostveen, J. van, 2011. Tabakspijpen in het teken van de Gewapende Neutraliteit. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2448 - 2453.
138. Oostveen, J. van, 2011. Het in- en uitgaande regt in de eerste helft van de 19de eeuw op tabakspijpen en pijpaarde. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 134, p. 2444 - 2447. 137. Oostveen, J. van. 2011. Een vergeten wonderdokter. In: DiEP, Cultuur Historisch Magazine Dordrecht, nummer 18, p. 26-27.
136. Oostveen, J. van. 2011. Tiel, stadsgracht. Tabakspijpen. Tiel.Versie 1.0. 135. Oostveen, J. van. 2011. Tiel, stadsgracht. Knopen, munten en penningen. Tiel.Versie 1.0.
134. Oostveen, J. van, 2011. Presentatiepijpen. In: Pijpelogische Kring Nederland, 34ste jaargang, nummer 133, p. 2394 - 2402. 133. Oostveen, J. van, 2011. The Holland Society of New York. In: Society for Clay Pipe Research (SCPR), nummer 79, p. 21-23.

132. Oostveen, J. van. 2011. Collectie Martin Veen. Interne rapportage archeologie Gorinchem. Versie 0.1

131. Oostveen, J. van. 2011. Pijpaarden beeldjes uit Gorinchem. Interne rapportage archeologie Gorinchem. Versie 1.0
130.Oostveen, J. van, 2011. Gorinchem, Krijtstraat; Tabakspijpen. Interne rapportage archeologie Gorinchem. Versie 0.1. 129. Oostveen, J. van en R. Stam, 2011. Productiecentra van Nederlandse kleipijpen.Een overzicht van de stand van zaken. Tiel/Leiden.

128. Oostveen, J. van, 2011. Tabakspijpen van de opgraving plangebied Vijzeltuin in Enkhuizen. Interne rapportage Archeologie West-Friesland. Versie 0.1

127. Oostveen, J. van, 2011. Tabakspijpen uit de collectie Ton Wijkamp. Versie 1.0.

126. Oostveen, J. van, 2011. Het assortiment van de Gorinchemse pijpenmaker Sijmen Groenhouwer. Versie 1.0. Tiel.

125. Oostveen, J. van, 2011. Errata op twee artikelen over Sequah en Jacob de Vletter. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 132, p. 2382.

124. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: insignes, persoonlijke voorwerpen en kledingaccessoires. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

123. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: huisraad. Versie 0.2. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

122. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: handel en nijverheid. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

121. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: vrije tijd en muziek. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

120. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: wapens en paardentuig. Versie 0.2. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

119. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: onbekende functionaliteit. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

118. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Metaal: bouwmaterialen. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

117. Oostveen, J. van, 2010. A Festivity Pipe for Willem II and Maria Henrietta Stuart. In: Society for Clay Pipe Research (SCPR), nummer 78, p. 35-37.

116. Oostveen, J. van, 2011. Zwolle, Nieuwe Markt; Tabakspijpen van de beerkelder van de armenkamer bij het Refter. Versie 1.0. Interne rapportage archeologie Zwolle.

115. Oostveen, J. van, 2011. Lang leve de Gouverneur. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 131, p. 2342-2348.

114. Oostveen, J. van, 2011. Jacob de Vletter; man van het volk. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 131, p. 2328-2332.

113. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Glas. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

112. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen, Keramiek. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

111. Oostveen, J. van, 2010. De collectie Annie Gerritsen. Bouwkeramiek. Versie 0.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

110. Oostveen, J. van, 2010. De collectie Annie Gerritsen. Textiel-, accijns-, zegel- en bakenloden. Versie 1.2. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

109. Oostveen, J. van, 2010. Wonderdokter Charles A. Davenport. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 130, p. 2212-2215.

108. Oostveen, J. van, 2011. De collectie Annie Gerritsen. Tabakspijpen en pijpaarden beelden. Versie 1.1. Interne rapportage Bureau Monumentenzorg en Archeologie gemeente Dordrecht.

107. Oostveen, J. van, 2010. Metalen voorwerpen uit de collectie Ton Wijkamp, Gorinchem. Versie 1.4

106. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen uit Zutphen, versie 5.0.

105. Oostveen, J. van, 2010. Loden en een messing voorwerp van de opgraving Westwagenstraat 4 te Gorinchem. Versie 1.0.

104. Clevis, H., J. ten Hove, M. Klomp en J. van Oostveen, 2010. Gebruiksgoed van regenten, armen en wezen in Hasselt. Zwolle.

103. Oostveen, J. van, 2010. Loden voorwerpen van de opgraving Kazerneplein te Gorinchem. Versie 1.0.

102. Oostveen, J. van, 2010. Loden voorwerpen van de opgraving Blijenhoek te Gorinchem. Versie 1.0.

101. Oostveen, J. van, 2010. Speculatie over de herkomst van een tweetal West-Friese merken. In: Pijpelogische Kring Nederland, 33ste jaargang, nummer 129, p. 2280-2282.

100. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van de Vissersdijk (2004) in Gorinchem. Versie 1.0, Tiel.

99. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van de Kop van de IJsbaan (2007) in Gorinchem. Versie 1.0, Tiel.

98. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van de opgraving Groenmarkt (2003) in Gorinchem. Versie 1.0, Tiel.

97. Gawronski, J m.m.v. A. van den Brand, J. van der Klooster, P. Kranendonk, J. van Oostveen en J.D. Bindt. Een snelle, een miniatuurmolen, een tsuba, een pijpenkop en een melkflesdop. In: V. van Rossem, G. van Tussenbroek en J. Veerkamp (redactie) Monumenten en Archeologie Amsterdam, jaargang 9, p. 77-100.

Pijpenkop tevens gepubliceerd in Nood/Zuidkrant, jaargang 1, nummer 2, 2010.

 

96. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van diverse kleine projecten in Gorinchem. Versie 1.0, Tiel

95. Hooghe, F., L. Rochtus, C. Verheyen, V. Ameels en J. Moens, 2009. Hof van Peene; een archeologische en historische kijk op de heerlijkheid van Baasrode. Baasrode, Belgie.

Medewerking is verleend aan het beschrijven en determineren van de tabakspijpen uit deze publicatie.

 

94. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van de opgraving Kwekelstraat te Gorinchem. Versie 1.0, Tiel.

93. Oostveen, J. van, 2010. Tabakspijpen van de opgraving Groenhove in Dordrecht. Versie 1.1, Tiel.

Resultaten gepubliceerd in:

Dorst, M.C., 2010. Gemeente Dordrecht plangebied Smitsweg-Wilgenwende. Een karterend en waarderend inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven o.a. op de 17de eeuwse buitenplaats Groenhove. Dordrecht ondergronds 7.

 


Go to page 2/2


DISCLAIMER